Имплантология

Зъбни импланти

Денталните имплантология представлява съвременен дял на денталната медицина, която цели възстановяването на един или повече загубени естествени зъби, както и техните корени. Зъбните импланти могат значително да подобрят качеството на живот, възстановявайки функцията и естетиката в дългосрочен план.

Предимства на зъбните импланти

  • Най-голямото предимство на денталните импланти е високия процент на успеваемост (95%) и дългосречен резултат.
  • Денталните импланти са най-близкия заместител на естествените зъби.
  • Не се налага изпиляването на здрави зъби.
  • Поставянето на имплантат спомага запазването на костта и формата на лицето, отстранявайки афункционалната атрофия.
  • Осигурява стабилност при дъвкателна и говорна функция.
  • Спомага предразпределянето на дъвкателните сили, като по този начин съхранява останалите естествени зъби.
  • Изработват се от биоматериал – титан, който успешно интегрира в костта.
  • Възстановява естетиката в областта на зъбите и венеца.
  • Организма не „отхвърля“ зъбните импланти, тъй като са изработени от биологичен материал. При случай на липса на интеграция на имплантата причините могат да бъдат от предварително неотстранени фактори или последваща ифекция в резултат на лоша хигиена.

Процедура

Първи етап

При първият етап се осъществява прецизното планиране при поставянето на зъбния имплантат. За целта е необходим анализ на данните от триизмерен скенер (компютърна томография), които дават точна информация за наличната кост и разположението на анатомичните структури. Това задължително условие позволява много точно да се определи размера на имплантата и точното място на поставянето му.

Втори етап

Представлява самото поставяне на зъбния имплантат в костта. Този етап може да включва и други манипулации, които исква дадената ситуация, като например костна аугментация, повдигнае на пода на максиларния синус и екстракция (вадене) на зъб.

Трети етап

За да може зъбния имплантат да се интегрира в костта е необходимо време от 3-4 месеца, през което той е покрит с лигавица, а и в последствие с кост, които го защитават по време на интеграцията от натоварване и оралната флора. След интеграцията му имплантата се разкрива и се поставя гингивоформер, който способства за оформянето и подготвянето на надлежащите меки тъкани (венци) да придобият естетичен и здрав вид около бъдещата конструкция. След 1-2 седмици се поставят абатъмнтите (надстройките), които играят ролята на основа за бъдещата коронка. В други случаи зъбните имплантати могат да бъдат имедиантно натоварени с временна конструкция.

Последен етап

В последният етап се изработва финалната конструкция – коронка, мост или имплантатно задържана снемаема протеза, в зависимост от плана на лечение.

 

Планът на лечение винаги се изработва спрямо индивидуалните особености на конкретния случаи, за да може да се осигури максимално най-добро качество на живот в периода на лечението и един отличен и дългосрочен краен резултат във функционален и естетичен аспект.