Образна диагностика

 

Денталният център разполага с дигитален апарат за секторни графии. Предимството на апарата е в мигновенното получаване на ясна рентгенова снимка, при минимално лъчево натоварване на пациента. Наличието на такава техника подпомага по-бързото и акуратно поставяне на диагноза и осъществяване на контрол на резултатите след лечение.